Chained or Free Words and Thoughts (Linguistic expressions of political correctness)

Název česky Spoutaná nebo svobodná slova a myšlenky (Jazykové vyjádření politické korektnosti)
Autoři

KREJČOVÁ Elena STALJANOVA Nadežda

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Balkanistic Forum
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.bf.swu.bg/BF-eng.html
Klíčová slova political correctness; freedom of speech; discrimination; hate speech
Popis Text se zabývá jazykovou reprezentací myšlenky politické korektnosti. Politická korektnost má dvě dimenze, které jsou vzájemně propojeny a nedělitelné - první se týká sociálních veřejných vztahů a zacházení s lidmi bez předsudků a bez diskriminace, zatímco druhá se týká jazykového vyjádření tohoto postoje, s lexikálním vyjádřením a specifikem slovní zásoby, který je také nazýván politicky korektní jazyk. Studujeme historii politické korektnosti jako společenské hnutí a jako jazyková omezení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.