On the competing word order positions of the Czech pronominal enclitics in the Oldest Czech Bible

Název česky O konkurenci slovosledných pozice českých pronominálních enklitik v nejstarším českém biblickém překladu
Autoři

KOSEK Pavel NAVRÁTILOVÁ Olga ČECH Radek

Rok publikování 2018
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis The paper deals with the short pronominal forms that have status of so called "stálá enklitika" (‘permanent enclitics’) or enclitica tantum in Modern Czech: mi ‘me’, ti ‘to you’, si ‘to myself / to yourself etc.’, sě (> se) ‘myself / yourself etc.’, tě ‘you’, ho ‘him’, mu ‘to him’. The analysis is based on the material gained from the selected books of the oldest complete Czech Bible translation of the half from the 14th century. The talk is focused on the word order properties of the analyzed pronominal forms that are dependent on a finite verb. The paper interprets them in the light of the main competing positions of Czech enclitics during the development of the language: 1. the postinitial position, i.e. when an enclitic is located after first word / phrase; 2. the contact (verb-adjacent) position, i.e. when an enclitic is located immediately before (preverbal position) or after (postverbal position) its syntactically or morphologically superordinate item. The lecture discusses this developmental competition in the light of following factors: • influence of style, • influence of rhythmic rules, • influence of the complexity of the clause, • influence od Latine pretext Vulgata.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.