Creating the Identity of the „gens Boemorum“ through the Holy Days of Czech Patrons in the Narrative Sources of Early Premyslid Bohemia, until 1198

Autoři

LUŇÁKOVÁ Ludmila

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednal o propojování veřejných událostí se svátečními dny a zaměřil se na význam svátků a patronů pro budování kolektivní identity obce Čechů. Hlavní důraz byl přitom brán na narativní prameny doby knížecí.
Související projekty: