Sekuritizace a právní nástroje pro boj s projevy nenávisti na internetu v Německu : O diskurzu od pojetí platforem sociálních médií jako „nástrojů zneužívaných k šíření extremismu“ k vnímání jejich „odpovědnosti za projevy nenávisti“.

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

HANZELKA Jan KASL František

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Politologica
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.14712/1803-8220/15_2018
Klíčová slova Social media; online social networks; securitization; extremism; cyber hate; violence; NetzDG; Germany
Přiložené soubory
Popis V článku je pojednáno o průběhu sekuritizace projevů nenávisti na internetu, neboli „cyber hate“, v Německu. Skrze teorii sekuritizace se autoři prvně zaměřují na proces a jednotlivé kroky, které vedly k ustanovení nástrojů pro boj proti projevům nenávisti v prostředí sociálních médií. Následně je popsáno, jak tyto snahy vyústily v založení tzv. “Task Force” skupiny, složené z vládního, soukromého a neziskového sektoru, a jak se vyvíjelo vnímání sociálních médií ve spojitosti s bezpečností hrozbou extrémismu. Z provedené analýzy je patrné, že došlo k posunu v diskurzu od pojetí platforem sociálních médií jako pasivního “nástroje zneužívaného k šíření extrémismu” k posílení vnímání jejich “odpovědnosti za odstranění nenávistného obsahu“. Jde tedy o posun, který vede k jejich vnímání jako aktivních subjektů, jež nesou za nepřípustný obsah spoluodpovědnost, a jejichž povinností je se přímo podílet na řešení jeho odstranění. Dosud posledním významným prvkem v tomto vývoji je přijetí progresivní právní úpravy pro zlepšení prosazování práva v prostředí online sociálních sítí (Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken), který posiluje postavení státu při vynucení vyžadovaných opatření. Proto autoři věnují tomuto právnímu předpisu značnou pozornost a podrobují ho analýze, kterou následně reflektují v celkovém posouzení vývoje problematiky boje proti projevům nenávisti na sociálních médiích v Německu a též v širším evropském kontextu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.