On the word order of the enclitic pronominal forms "mi, ti, si, ho, mu" in the Bible of Kralice (1579-1594)

Název česky O slovosledu pronominálních enklitických forem "mi, ti, si, ho, mu" v Bibli of Kralické (1579-1594)
Autoři

NAVRÁTILOVÁ Olga KOSEK Pavel ČECH Radek

Rok publikování 2018
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto příspěvku je analýza slovosledu krátkých dativních zájmenných forem mi, si, ti, ho, mu, které jsou závislé na verbu finitu, ve vybraných knihách Bible kralické. Soustřeďuje se na ty zájmenné podoby, které měly ve sledvaném období status stálých enklitik (enklitik tantum). Ze zkoumaných tvarů jsou v analyzovaném textu doloženy pouze tvary mi, ho, mu a zřídka apokopovaná podoba zájmena 2. os. sg. ť (< ti). Zkoumané formy se vyskytují v konkurenčních slovosledných pozicích starších českých enklitik: a) postiniciální, b) kontaktní, c) mediální izolované. Ze sebraného materiálu je zřejmé, že postiniciální pozice má status pozice základní a že pozice kontaktní je její příznakovou variantou motivovanou především prozodickými faktory (enklitikon se vyhýbá pozici po pauze), stylistickými faktory a faktory pragmatické povahy. Jistou roli hraje také vliv latinských a řeckých předloh.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.