14th ESSE Conference Abstracts

Název česky Abstrakty 14. konference ESSE
Autoři

RAMBOUSEK Jiří SCHÖFROVÁ Ivona CHAMONIKOLASOVÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Abstrakty 14. běhu pravidelné mezinárodní konference, konané každý druhý rok. Celkem 5 zvaných přednášek, 12 paralelních přednášek a cca 600 příspěvků v 60 jednacích sekcích (seminářích), dále 10 posterů a souběžně pořádané Doktorské sympózium ESSE 2018.
Související projekty: