Slovosled pronominálních (en)klitik "mi, si, ti, ho, mu" v Bibli kralické

Autoři

NAVRÁTILOVÁ Olga KOSEK Pavel ČECH Radek

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto příspěvku je analýza slovosledu krátkých dativních zájmenných forem mi, si, ti, ho, mu, které jsou závislé na verbu finitu, ve vybraných knihách Bible kralické. Zkoumané formy se vyskytují v konkurenčních slovosledných pozicích starších českých enklitik: a) postiniciální, b) kontaktní, c) mediální izolované. Ze sebraného materiálu je zřejmé, že postiniciální pozice má status pozice základní a že pozice kontaktní je její příznakovou variantou. Jistou roli hraje také vliv latinských a řeckých předloh.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.