Estetika každodennosti : Postoj, distance a mediální gramotnost

Autoři

KRAJTL Ondřej LEE Lenka

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Pragmatické dimenzie umenia a estetiky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Webová stránka Slovenskej asociácie pre estetiku
Klíčová slova aesthetic attitude; aesthetic distance; medialization; aesthetization; media literacy
Popis Koncept estetiky každodennosti předpokládá, že estetická zkušenost může provázet jakýkoliv okamžik lidského života. Součástí této každodennosti je tedy nevyhnutelně kulturní a sociální prostředí, které člověka obklopuje. Estetická zkušenost tak vzniká i při konzumaci světa médií. Právě média dnes hrají v euroamerickém kulturním prostoru klíčovou roli v utváření estetických norem a hodnot, stejně jako v estetické zkušenosti. Kolem médií se však v současnosti odehrává intenzívní diskuse, nakolik vůbec rozumíme jejich obsahům i tomu, jak jsou utvářena. Tento text se snaží představit oblast mimouměleckého estetična jako součást konceptu estetiky každodennosti a mediální gramotnosti. Poukazuje také na jistou nestálost, nejednoznačnost a vlastně i nadbytečnost vytyčování hranic mezi světem umění a světem médií a zároveň upozorňuje na roli estetiky v kritické reflexi každodenní mediální praxe.
Související projekty: