Kontexty recepce Balbínovy Obrany od druhé poloviny 17. století minimálně až do první poloviny 18. století

Autoři

SOLEIMAN POUR HASHEMI Michaela

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je doložit recepci Balbínovy „Obrany“ během 17. a minimálně až do poloviny 18. století, a to nejen díky její propagaci samotným autorem (zejména v jeho díle Epitome historica rerum Bohemicarum I, kap. 3; dále Epitom. 3, kap. 21; a Miscellanea historica regni Bohemiae I, libri 3, cap. 20), ale především díky známosti spisu J. J. Středovského Mercurius Moraviae memorabilis (1705). Uvedený Středovského spis svými obrannými, de facto balbínovskými motivy tzv. barokního slavismu a nacionalismu vstoupil také do produkce německy psaných cyrilometodějských kázání (1708-1783 v kostele sv. Michala ve Vídni); v produkci 2. polov. 18. stol. však nacházíme tzv. obranných slovanských prvků méně. Tzv. Mercurius … v nich sloužil jako zdroj poučení o cyrilometodějské misi a jejím významu a fungoval v nich v roli intertextu. Současně se autorka příspěvku pokouší v daném kontextu spojit dosavadní linie bádání o Středovském, a to z tištěných publikací stať M. Hýska (1920) a pasáže z knihy A. Pražáka (1945) s výsledky strojopisného sborníku o J. J. Středovském (1973; zejména stati K. Goldmanna; na základě rukopisné pozůstalosti Bohumila Zlámala, profesora theologie na olomoucké univerzitě). Podobně (ve spojení bádání českého a rakouského) zmiňuje též odborné texty o cyrilometodějských kázáních (v úplné linii bádání B. Zlámal: 1938; A. Pražák: 1945; A. Mais: 1957/58; M. Kopecký: 1965, 2002; W. Welzig: 1989; M. Hashemi: 2010, 2013, 2015; V. Maňas: 2013).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.