Percepce jedince a problematika společnosti na pozadí dějinných událostí v ruském a bulharském prostředí (na příkladu děl B. Okudžavy a I. Vazova)

Autoři

SEMRÁDOVÁ Magdaléna

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Slavonic literature; psychologization of human; historical novel; realistic novel; conception of the author; perception of society
Popis Předmětem tohoto výzkumu je koncepce člověka a společnosti ve druhé polovině 19. století v prostředí ruské a bulharské literatury. Materiálem je historický román Bulata Okudžavy Nebohý Avrosimov a realistický román Pod jařmem Ivana Vazova. Oba texty obsahují specifické rysy způsobené odlišným prostředím a vlivy, které se významně podílely na povaze zvolených děl. Podstatou výzkumu je reflexe společnosti a jejích změn pohledem vypravěče, potažmo autora, prostřednictvím literárněvědných a sociologických metod a rovněž komparativní analýzy. Parciální součástí je kontinuita díla a autora, která ve stati tvoří jeden z ústředních pilířů. Dospěli jsme k závěru, že historiosofický prvek plní v dílech podstatnou funkci; je třeba připomínat si významné historické události a sledovat pohyb společnosti i vlivy, které do značné míry ovlivňují život člověka. Literatura, jakožto významná součást umění a kultury, se výrazně podílí na formování jedince a prostřednictvím své tvorby reflektuje stav společnosti a varuje budoucí pokolení před možnými problémy. Tímto jsme tedy také potvrdili, že literatura plní funkci edukativní i výchovnou, k čemuž značně přispívá samotný autor.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.