The invisible power networks between the individual and the state in Austria 1780-1850

Logo poskytovatele
Název česky Neviditelné sítě moci mezi jedincem a státem v Rakousku 1780-1850
Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova State power networks; The individual and the state; Freedom of movement; Migration; the Austrian empire; The abolition of serfdom; The abolition of patrimonial administration; Release documents
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se pokouší najít vlákna „sítě moci“, která se postupně utvářejí mezi jedincem a státem. Základní badatelské otázky: jak stát eviduje jedince, jak je kontroluje, jaké sítě uplatňuje ke (znovu)nalezení individua, jakými kontrolními mechanismy prochází jedinec v rodícím se centralizovaném státě. Jaké roviny kontroly vůbec existují? Jak stát ovládá své občany? Existuje v raně moderním státě skutečně větší svoboda jedince, jak ji vykládají učebnice? Příspěvek se pokouší interpretovat dva paralelně probíhající procesy změny postavení jedince: vznik základních kontrolních státních mechanismů a jejich prohloubení na straně jedné a upevňování svobodného postavení jedince na straně druhé.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.