One health behaviour or many health-related behaviors?

Název česky Jedno chování vztahující se ke zdraví nebo mnoho chování?
Autoři

HAVIGEROVÁ Jana Marie DOSEDLOVÁ Jaroslava BUREŠOVÁ Iva

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychology Research and Behavior Management
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.dovepress.com/one-health-behaviour-or-many-health-related-behaviors-peer-reviewed-article-PRBM
Doi http://dx.doi.org/10.2147/PRBM.S173692
Klíčová slova health behavior; model; latent variable analysis
Popis Z mnoha existujících modelů zdraví považujeme behaviorální model jako optimální model pro výzkum i aplikaci, neboť zaměřuje pozornost na konkrétní formy chování, které posilují, udržují nebo podkopávají jedincovo zdraví a neboť akcentuje jedince jakožto iniciátora tohoto chování, což posiluje význam psychologického a edukačnho působení na jedince a možnosti jeho ovlivnění. Výzkumy z oblasti health behavior sledují velmi širokou paletu mnoha konkrétních dílčích projevů health behavior. Lze tyto dílčí projevy sloučit do jedné společné škály nebo je třeba odlišovat různé druhy health behavior? V tomto příspěvku jsou analyzována data získaná na souboru n=1664 dospělých respondentů prostřednictvím Škály chování souvisejícícho se zdravím (Dosedlová, Klimusová, & Slováčková, 2013). Výsledky faktorové analýzy ukazují, že chování související se zdravím není jednolitý celek, nýbrž operujeme se souborem dílčích chování (účelné je například rozlišovat stravovací návyky či chování související s užíváním návykových látek). Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda v pozadí health-related behaviors stojí jeden latentní factor či za různými druhy chování stojí v pozadí různé latentní faktory. V této studii byly ověřovány čtyři různé modely (unifaktoriální model, dvoufaktoriální teoreticky odvozený model, třífaktoriální teoreticky odvozený model a model třífaktoriální odvozený statisticky). Výsledné modely jsou z matematicko.statistického hlediska srovnatelné - žádný z analyzovaných modelů neposkytuje významně lepší ani významně horší hodnoty modelu jako celku. Pro zodpovězení druhé otázky proto bude patrně třeba vytvářet složitější modely, které budou zahrnovat I působení mediátorů a moderátorů na jednotlivé druhy health behaviors.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.