Writing (Divine) Love : Blending the Sacred and the Secular in the Mystical Marriages of St Katherine and the Pearl-Maiden

Název česky Psaní o (božské) lásce : Mísení sakrálních a sekulárních motivů v mystických sňatcích svaté Kateřiny a Perlové panny
Autoři

KRAJNÍK Filip

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Středoanglická báseň Perla a staročeská Legenda o svaté Kateřině z konce 14. století mají několik společných rysů: obě básně jsou očividně určené šlechtickému publiku; obě se obsahují silný motiv Boží milosti a ženské čistoty; a obě sdělují svou doktrínu skrze nadpřirozenou postavu zasazenou do božského snu. Nejzajímavější styčný prvek obou děl je mystický sňatek mezi Kristem a Perlovou pannou či svatou Kateřinou, k němuž dojde v opulentním prostředí Nového Jeruzaléma a který v obou dílech označuje vrchol příběhu. Markantním podobností mezi oběma scénami je jejich mísení sekulárních a sakrálních obrazů, v nichž dochází ke zdánlivému kontrastu mezi idealizovanou rajskou krajinou a jazykem pozemské lásky, typickým pro středověkou dvorskou poezii. Ťato prezentace poukáže na to, že stejně jako autoři dřívějších středověkých snových vidění (a alegorické poezie obecně) si mnohdy vypůjčovali jazyk náboženství, aby zdůraznili sílu svého sekulárního poselství, autoři pozdně-střeověkých snové poezie používali jazyk a techniky sekulární literatury za účelem reprezentace svých vlastních duchovních doktrín.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.