Strukturalismus a divadlo 1945–1949

Logo poskytovatele
Autoři

DROZD David

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Většinou označujeme za vrcholné období „divadelního strukturalismu“ konec třicátých a zejména počátek čtyřicátých let minulého století, kdy vycházejí dodnes ceněné a citované studie Jana Mukařovského, Jindřicha Honzla a zejména Jiřího Veltruského. Období po roce 1945 z hlediska vývoje teorie většinou ignorujeme – a do popředí v našem historickém obraze spíše vystupují otázky změn politických, právních atp. Přesto v tomto období vznikly texty, které systematizují strukturalistické myšlení o divadle a které si z toho hlediska zaslouží naši pozornost (autorů jako Peter Karvaš, Karel Bundálek nebo Jan Kopecký). Prozkoumání těchto textů nám umožňuje jednak zpřesnit představu o vývoji strukturalistického myšlení, jednak přesněji promyslet vazby mezi strukturalistickým a existenciálně orientovaným myšlením v letech 1945–1948. Zároveň prozkoumání tohoto zdánlivě pominutelného období umožňuje přesněji ukázat, jakým způsobem se strukturalistické myšlení předávalo jak v textech, tak skrze výuku či osobní vztahy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.