Aspekty svobody v konceptech genderové rovnosti

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

NOVOTNÁ Lucie

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem mého příspěvku je kritické ohlédnutí na implikace konceptů genderové rovnosti pro svobodu jednotlivce, které jsou ilustrovány na veřejných politikách harmonizace rodiny a práce na úrovni EU. Genderovou rovnost jsem představila ve 3 konceptech, ze kterých vycházejí různé veřejně-politické nástroje: (1) inkluze, (2) obrácení a (3) změna. Svobodu konceptualizuji na základě stati Dva pojmy svobody filosofa Isaiah Berlina, které dále rozvíjím na 4 způsoby pojetí svobody: negativní svoboda, pozitivní negativní svoboda, monistická pozitivní svoboda a pluralistická pozitivní svoboda. Jednotlivé koncepty genderové rovnosti jsou představeny v nástrojích harmonizace práce a rodiny, představených na úrovni Evropské unie.
Související projekty: