Více než jazyk: Prohlubování interkulturních kompetencí během Jazykového tandemu na LF MU

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum jazykového vzdělávání. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

DOLEŽÍ Linda

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Ve svém příspěvku se zabývám rolí kultury u všech účastníků předmětu Jazykový tandem I a II - studentů z České republiky, studentů ze zahraničí a učitelů. Zajímá mě to, jakým způsobem se odlišném kulturní zázemí jednotlivých aktérů promítá do výukového procesu spjatého s tímto unikátním předmětem LF MU Brno.