Půda jako základ obrazu české národní identity v ruralistické literatuře

Autoři

DERKOVÁ Vladimíra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek zachycoval, jakým způsobem je v ruralistické literatuře zobrazen motiv národní identity, s kterými dalšími motivy je úzce spojen, a jak jeho zobrazení souvisí s dobovými představami o českých národních charakteristikách.
Související projekty: