A.L.M.A. M.A.T.E.R. - Interaktivní podpůrná výuková platforma s možností využití pro širší veřejnost

Autoři

TÓTH Peter BOUČKOVÁ Kristýna HONS David KOPÁČOVÁ Zuzana KOŠŤÁL Martin SLÁMOVÁ Alena SLIVKOVÁ Barbora ŠEVČÍK Filip

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis A.L.M.A. M.A.T.E.R. je online webová platforma, jež si klade tři hlavní cíle. Primárně doplnit výukové materiály pro neolit, eneolit a starší dobu bronzovou pro území České a Slovenské republiky, které v současné době chybějí (nahrazení skript, zařazení témat, které se nevejdou do běžné přednášky). Představit atraktivnější a stravitelnější formou informace, jejichž znalost je nezbytná pro budoucí úspěšnou archeologickou praxi absolventů, jelikož několik posledních let ukázalo, jako jeden z nejmarkantnějších problémů u zkoušek schopnost propojení informací v chronologickém a geografickém rámci. Třetím ústředním bodem je ambice nabídnout přístup k uceleným informacím nejen širší veřejnosti a studentům i vyučujícím Masarykovy univerzity, ale rovněž v ideálním případě vytvořit komplexní systém, aplikovatelný a rozšířitelný v rámci celé střední Evropy. Platforma kombinuje základní data o jednotlivých kulturách, jejich klíčových sídlištích a pohřebištích, doplněné o mapky a vyobrazení charakteristických artefaktů, plány kontextů atd. K propojení a vynesení všech informací je použito prostředí Esri Story Maps. Součástí jsou i bibliografické odkazy, linky na videa související s tematickými okruhy a ilustrace. Z webových stránek bude možné vyexportovat požadovaná data ve formátu pdf. Díky webové platformě je možné pružně reagovat na nové pokroky ve vědeckém bádání, a neustále zpřesňovat a doplňovat obsahovou náplň projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.