Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu

Autoři

MURAS Adam

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V souvislosti s celospolečenským národně-emancipačním procesem probíhajícím v Českých zemích a vymezení vůči německému vlivu rostl v průběhu 19. století význam Radhoště jako symbolického ochránce Slovanů. Příspěvek analyzuje tento významový posun, který pak ilustruje na příkladu následného soupeření dvou turistických spolků – moravské Pohorské jednoty Radhošť a německého Beskidenvereinu. Zmiňuje příčiny i hlavní konfliktní situace, ke kterým mezi těmito dvěma uskupeními docházelo, stejně tak jako jejich vyústění v první polovině 20. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.