Otazníky Bitvy u Adrianopole 378 n. l.

Autoři

MUČKA Aleš

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V roce 378 utrpěly římské ozbrojené síly, vedené osobně císařem Valentem, drtivou porážku na bojišti nedaleko Adrianopole. I když většina historiků považuje uvedené střetnutí za významný mezník v dějinách pozdní římské říše, přesto se dodnes nepodařilo žádnému autorovi určit přesnou lokalitu bitevního pole. Rovněž není známo přesné složení starověkých armád, proč boj začal bez imperátorova rozkazu nebo jak samotný Valens zemřel. Ačkoli moderní autoři určili pět pravděpodobných lokalit, kde by se mohlo nacházet bitevní pole (většinou na základě podrobného rozboru Ammianových Res Gestae), přesto se domnívám, že až archeologický objev starověkého bojiště může přinést uspokojivé odpovědi na některé zásadní otázky o bojových operacích mezi barbary a Římany v letech 376 - 378 n. l.
Související projekty: