Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?

Název česky Wackernagelova pozice and kontaktní pozice pronominálních enklitik ve starší češtině. Konkurence, nebo kooperace?
Autoři

ČECH Radek KOSEK Pavel NAVRÁTILOVÁ Olga MAČUTEK Ján

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis The paper focuses on analyzing the relationship among word order positions of pronominal enclitics in the history of Czech. Specifically, it looks at the Wackernagel´s position and the contact position and tries to decide whether these two positions compete, as usually taken for granted, or whether there is a certain kind of cooperation between them. The results show that the positions do not compete, at least not in the majority of cases. A corpus based on selected books of the first edition of the Old Czech Bible and Kralice Bible is used for the analysis.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.