Digitalizace kulturního dědictví

Autoři

LORENZ Michal NOVOTNÁ Helena

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Workshop Digitalizace kulturního dědictví se uskutečnil 18. září 2019 na Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Zaměřil se na vymezení základních termínů a jejich proměnu pod vlivem informatizace, automatizace a digitalizace paměťových institucí. Lektor s účastníky řešil problémy s terminologickým vymezením pojmů sbírka a archiv, včetně jejich filozofického přesahu, základní vymezení pojmu kulturní dědictví a také pojem cloud. Účastníci se dále zaměřili hledání odpovědí na otázky: Jak je pojímáno kulturního dědictví v informačních studiích? A naopak jaká je role informačních studií v digitalizaci kulturního dědictví? S kterými dalšími vědními disciplínami a jak souvisí kulturní dědictví? V závěru byl také představen obor Cultural heritage Informatics a jeho přínos k probírané problematice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.