Komparace vzdělávacích programů z hlediska tělesné výchovy ve vybraných evropských státech: shrnutí výsledků

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

LUPAČ Michal

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek shrnuje výsledky disertační práce zaměřené na komparaci vzdělávacích programů tělesné výchovy v Nizozemsku, Anglii, Švédsku a České republice, a to se zaměřením na problémová témata návodnost a vnitřní koherence.
Související projekty: