Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání

Autoři

DOSTÁLOVÁ Růžena FRANC Aikaterini SUMELIDU Simone BOČKOVÁ LOUDOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato učebnice je jedinou moderní českou učebnicí novořečtiny, která nabízí komplexní výklad systému novořeckého jazyka na všech rovinách. Její třetí vydání prošlo důkladnou inovací: přináší nové učební materiály, větší penzum cvičení a soudobou slovní zásobu. Hlavní předností učebnice jsou ucelené výklady gramatiky a syntaxe. Učebnice je rozdělena do 38 lekcí, její součástí je i klíč k řešení úloh, novořecko-český slovníček, tabulka nepravidelných sloves a audionahrávky. Učebnice je určena jak začátečníkům, kteří mají zájem o studium novořečtiny, tak i pokročilejším studentům novořeckého jazyka.