Meč moravského hejtmana Jana z Rottalu

Autoři

KNOZ Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola v knize "Meč zemského hejtmana Jana z rottalu" popisuje situaci na moravě v období kolem roku 1650. Autor se zaměřuje na symbolickou roli meče zemského hejtmana Jana z Rottalu. Meč hraběte Jana z Rottalu vznikl v souvislosti s koncem třicetileté války v letech 1648-1655, kdy Rottal vykonával funkci moravského zemského hejtmana. Tuto skutečnost dokládá i nápis „Moraviae Capitaneus“. Meč je skvostným projevem hmotné i umělecké kultury. Je výrazem manýristické doby sklonku třicetileté války, doby společenské nejistoty i přerodu starých rituálů předbělohorského stavovského systému do transformovaných ceremoniálů doby, kterou někteří historikové označovali pojmem barokní absolutismus.
Související projekty: