Bruno zmierza nad morze. Wokół motywu morza i Księgi w twórczości Dawida Grosmana i Amira Gutfreunda

Název česky Bruno míří k moři. K motivu moře a Knihy v díle Davida Grossmana a Amira Gutfreunda
Autoři

PALKOVÁ Hana Nela

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek analyzuje motiv moře ve spojení s schulzovským toposem Knihy v díle dvou izraelských spisovatelů tzv. druhé generace přeživších, a sice v románu Viz LÁSKA Davida Grossmana a v povídce Terst Amira Gutfreunda. Autorka opírá své úvahy o moři o mytologické symboly, jungovské archetypy a především o studie Gastona Bachelarda o vodě, ale také o lingvistické souvislosti, aby ukázala konotaci vody, resp. moře s ženstvím a mateřstvím. Rozlišuje tak mezi vodou ženskou a mateřskou ve vztahu k mužským postavám Grossmanova románu, přičemž interpretuje rovněž kabalistický pojem majin nukvin, dolních vod ženství. A konečně podrobuje komparativní analýze přechodový rituál vstupu do moře ve Viz LÁSKA i v Terstu. Snaží se přitom odpovědět na otázku, v jakém vztahu je motiv Bruna u moře ke čtyřem slovům-klíčům obou autorů: násilí, lásce, jazyku a paměti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.