Between the city and the court at the turn of the 16th and 17th centuries : The case of Nicolaus Zangius

Název česky Mezi dvorem a městem na přelomu 16. a 17. století : Případ Nicolause Zangia
Autoři

MAŇAS Vladimír

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V případě Nicolause Zangia (z. 1617), v jehož životopise zejí dosud poměrně podstatné díry či trčí otazníky, se zaměřuji na jeho kapelnické působení v hanzovním městě Gdaňsku v letech 1599 až 1607. Jakkoli se to může jevit paradoxně, samotné působení v dané funkci je v dostupných pramenech zachyceno méně podrobně než řada jeho tehdejších paralelních aktivit po celé střední Evropě. Do určité míry je to jistě dáno faktem, že navzdory širšímu časovému rámci 1599-1607 Zangius v Gdaňsku kontinuálně pobýval jen v prvních třech letech. Od roku 1602 pak zároveň zastával funkci císařského služebníka v Praze a přibližně v letech 1604 až 1606 se stal kapelníkem moravského zemského hejtmana Karla z Lichtenštejna. V rámci příspěvku jsou zohledněné také gdaňské hudební instrukce z let 1572, 1612 a 1655, stejně jako hudebniny Zangiem nakoupené ve Vídni a soupis jeho motet z roku 1607.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.