Moravian Anabaptists and Nobility: Social and Economic Interaction

Název česky Moravští novokřtěnci a šlechta: sociální a profesní interakce
Autoři

ŠTĚPÁNKOVÁ Andrea

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku bylo představit aktuální stav bádání vztahu moravských novokřtěnců a moravské šlechty. Byly představeny tři úrovně tohoto vztahu: 1) novokřtěnci jako pracovní síla panství; 2) novokřtěnci jako producenti luxusního zboží; 3) novokřtěnci v osobní blízkosti šlechty (např. novokřtěnští lékaři). Příspěvek se také snažil popsat specifika výzkumu moravských novokřtěnců v kontextu dalších představených výzkumů (zazněly příspěvky z Nizozemí, Švýcarska, Ukrajiny, Ruska a Kanady).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.