Technické aspekty využitelnosti agregované flexibility pro obchodní i technické služby

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

STŘELEC Martin MAMULA Ondřej PITNER Tomáš KASL František HRYCEJ David

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Energetika
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
www http://www.secureflex.cz
Klíčová slova flexibility; network-secure flexibility; flexibility usage models
Přiložené soubory
Popis Plnění cílů evropských enviromentálních a společenských strategií, jako je například European Green Deal či předchozí Energy Union, vede k výrazným změnám energetického prostředí, kde dochází k zásadní penetraci nových technologií a ke strukturálním změnám v oblasti energetických trhů. Do elektrizační soustavy (ES) stále více pronikají výrobní (např. soběstačné energetické komunity) či spotřební neřiditelné technologie (např. elektromobilita) často s výrazným časoprostorovým charakterem, které zvyšují volatilitu provozu elektrizační soustavy. Její dopad je umocněn změnami v oblasti energetických trhů, přičemž jednou z nejpodstatnějších je zkracování obchodních intervalů a vznik nových tržních mechanismů. Článek se zabývá realistickými modely flexibility využívajícími i menších poskytovatelů, které umožňují vyrovnávat se s vzrůstající potřebou pružně reagovat na často nepredikovatelné výkyvy na straně výroby i spotřeby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.