Muzeologie jako součást kurikula univerzitní a neuniverzitní přípravy muzejních pedagogů

Autoři

JAGOŠOVÁ Lucie

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Historica Nitriensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Stránky periodika s odkazem na full text
Doi http://dx.doi.org/10.17846/SHN.2020.24.1.206-220
Klíčová slova museum pedagogue; museum professions; museology; university education; non university education
Popis Deklarovanou potřebu profesionalizace muzejní práce nacházíme v muzejnictví na území dnešní České republiky už v první polovině 19. století. Postupným vývojem profesionalizačních snah, vázaných především na klíčové osobnosti muzejnictví a muzeologie, stejně jako na profesní sdružení a zejména později také akademická výuková centra, dochází rovněž ke stratifikaci odborných pracovních postů v muzeu. Spolu s ní můžeme sledovat nárůst požadavků na erudovanost odborných muzejních pracovníků. Tento obecný vývojový trend se, s postupným rozvojem muzejní pedagogiky jako disciplíny i spektra a kvality muzejní praxe v oblasti edukace, dotýká i jedné z mladších muzejních profesí – muzejních pedagogů (edukátorů). Spolu s dynamickými změnami, které v posledních pěti letech modelovaly tuto profesi (zejména z hlediska jejího faktického etablování, legislativního ukotvení i kompetenčního a kvalifikačního uchopení), se rozvíjejí také různorodé modely výuky v univerzitním i neuniverzitním vzdělávacím prostředí. Studie kategorizuje tyto klíčové modely (podle aktuálního pojetí studia) a uvádí konkrétní příklady, kde reflektuje profil absolventa a obsahovou konstrukci kurikula studia. Modely rozkrývají, jak různorodě je nahlížen význam muzeologické přípravy budoucích muzejních pedagogů a jeho podíl v jejich odborné přípravě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.