Joys, Challenges and Opportunities – Roundtable for Teachers of Foreign Languages and Latin-Greek Terminology at Faculties of Medicine

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum jazykového vzdělávání. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Úspěchy, výzvy a příležitosti - Kulatý stůl pro učitele cizích jazyků a latinsko-řecké terminologie na lékařských fakultách
Autoři

DVOŘÁČKOVÁ Veronika REŠKOVÁ Ivana ŠVANDA Libor

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Myšlenka společného kulatého stolu vyučujích všech jazyků na lékařských fakultách vyšla z již sdílené zkušenosti mezi českými a slovenskými kolegy, která hovoří o srovnatelných specificích na fakultách v České republice a na Slovensku, a z předpokladu obdobné situace v dalších zemích nejenom středoevropského prostoru. Cílem kulatého stolu bylo načrtnout řadu témat s cílem identifikovat ta, která skýtají potenciál pro sdílení dobré praxe. Mezi hlavní témata patřila i) identifikace krátkodobých akademických a dlouhodobých profesních komunikačních potřeb studentů, ii) jejich naplňování prostřednictvím tvorby a průběžné aktualizace výukových materiálů, iii) ověřování studentských znalostí a dovedností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.