Strossmayerova jihoslovanská knihovna

Autoři

KOLÁŘOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika V : Slavistická badatelská dílna
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Strossmayer’s South-Slavic Library; Czechoslovak-South Slavic League; Czechoslovak-Yugoslavian relationships; culture; society library; inter-war period
Popis Autorka příspěvku se na základě dobových materiálů a dostupných informací pražských knihoven snaží zachytit vznik a vývoj Strossmayerovy jihoslovanské knihovny – spolkové knihovny Československo-jihoslovanské ligy, která se snažila o rozvoj vzájemných československo-jugolávských vztahů v meziválečném Československu. Zaměřuje se na její fungování, cíle a obecně na její ne vždy ideální vývoj. Všímá si také akvizice fondu, její čítárny i dalších aktivit a nachází mantinely a problémy, na které narážela a které ji brzdily v jejím rozvoji a plnohodnotném fungování. Autorka také nastiňuje, jaké byly osudy této knihovny před a po druhé světové válce a jak shodou okolností nakonec pravděpodobně velmi dobře posloužila svému prvotnímu účelu – tj. prohlubování československo-jugoslávských, resp. česko-bosenských vztahů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.