Nejstarší lžidimitrijovská dramata v západní Evropě a vliv náboženství na jejich uchopení

Autoři

DUPALOVÁ Zuzana

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika V : slavistická badatelská dílna
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova false Dmitry I; Pseudo-Demetrius I; the Pseudo-Demetrius theme plays; the pretender; Lope de Vega; John Fletcher
Popis Předložená studie se zabývá stručným popisem vybraných lžidimitrijovských dramat (tj. dramat, jejichž děj zobrazuje některou kapitolu ze života samozvance Lžidimitrije I.) napsaných v západní Evropě, konkrétně v Itálii, Španělsku a Anglii, přibližně do konce období baroka. Kromě výkladu vybraných her se práce věnuje také pramenům, které dramatici pro seznámení se s kýženou látkou studovali a jež hrály zásadní roli při formování pohledu autora na dané téma a postavu Lžiimitrije. V neposlední řadě je zde nadnesena otázka vlivu náboženské příslušnosti autora na vnímání (Lži)Dimitrije – zásadní roli při formování pohledu na tuto postavu sehrály jezuitské prameny, ze kterých čerpali především autoři katolických zemí (zde z Itálie a Španělska), oproti tomu v protestantské Anglii byla široce dostupná řada cestopisů a postřehů od osob, které v Moskvě pobývaly, což vedlo k odlišnému přístupu dramatiků k látce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.