Baptismus, limbus a dignitas christiana podle Danta Alighieriho a Williama Shakespeara

Autoři

OSOLSOBĚ Petr

Rok publikování 2020
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Vergilius, provázející Danta peklem a očistcem, lituje, že se narodil před příchodem Spasitele a "neoděl se třemi svatými ctnostmi", čímž se ocitá mimo možnost spásy. Dante o svátosti křtu v Comedii (Peklo 2, 4; Očistec 3). Anebo mohou i pohané dojít spásy (příklad Trajánův, který rozvádí Le Goff)? Dantovo vylíčení limba pohanů (4.zpěv Komedie). Jak svátost křtu působí v životě jednotlivce? - Alžbětinská Anglie (1558-1603),náboženské směry a pochyby o platnosti křtu. Reflexe svátostí v Hamletovi, Macbethovi, v hrách o Jindřichu V. a Jindřichu VIII. Shakespeare o důstojnosti křesťana (Hamlet 3.2)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.