Soubor kovových předmětů z Boršova na Moravskotřebovsku

Autoři

VÍCH David JÍLEK Jan KMOŠEK Jiří BIBORSKI Marcin BIBORSKI Mateusz MARTÍNEK Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Památky archeologické
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.35686/PA2020.4
Klíčová slova Roman Iron Age; Marcomannic Wars; copper metallurgy; imports; roads; ritual activities; Moravia
Přiložené soubory
Popis V roce 2016 byla v k. ú. Boršov (okr. Svitavy, Pardubický kraj, Česká republika) dokumentována archeologická situace, jež vydala přes 70 kusů kovových předmětů rozptýlených většinou na ploše 5x 2 m. Byla objevena pomocí detektorů kovů v jinak neosídleném prostoru v blízkosti zaniklých cest překonávajících zde prudký terénní zlom. Koncentrace nálezů byla lokalizována ve svažitém terénu mezi dvěma nevýraznými vodotečemi. Kolekci tvoří zejména zlomky záměrně rozbitých předmětů ze slitiny mědi, výlitky ústí odlévacích kanálků, slitky, ale i řemeslné nástroje, mince, fragment bronzového kadlubu, části spon aj. Soubor pochází z konce markomanských válek či z doby těsně po nich a vykazuje úzký vztah ke zpracování neželezných kovů. Nechybí ani starožitnosti, zejména v podobě laténské opaskové zápony.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.