Breaking boundaries in life writing : Fact and fiction in autobiographical comics

Název česky Překračování hranic v psaní o životě : Fakta a fikce v autobiografickém komiksu
Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se soustředí na transgrese mezi fikčním a faktuálním vyprávěním v psaní o vlastním životě a pojednává o vztahu mezi minulým a současným Já v autobiografických komiksech. Médium komiksu skýtá jak verbální, tak vizuální prostředky fokalizace, čímž umožňuje komplexní metody vyjadřování distance či blízkosti mezi vyprávějícím Já a prožívajícím Já, které mohou zároveň komunikovat postoj autobiografického vypravěče k vlastní minulosti, sebeironii, pociťovanou kontinuitu mezi současným a minulým Já apod. Jednou z metod může být i „lokální fikčnost v globální non-fikci“ (srov. Nielsen-Phelan-Walsh 2015; Phelan 2016). Podobně jako v žánru autofikce mohou fikční prvky v autobiografických komiksech záměrně upozorňovat na konstruovanost všech autobiografických narativů a zpochybňovat konvenční pojetí pravdy. Fikcionalizace v autobiografických komiksech je v příspěvku vztažena k pojetí autofikce ve smyslu „fikce striktně reálných událostí a faktů“ dle Serge Doubrovského. Příspěvek pracuje s komiksy Need More Love od Aline Kominsky Crumb’s, Tomboy od Liz Prince a I Never Liked You Chestera Browna.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.