The Alternatively Certified TEFL Teacher: One-Month TEFL Training Programs and Independent Providers of Alternative Certification, Two Sides of the Same Coin

Název česky Alternativně certifikovaný učitel TEFL: Měsíční výcvikové programy TEFL a nezávislí poskytovatelé alternativní certifikace, dvě strany stejné mince
Autoři

HOWARD Ezra Anthony

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Měsíční výcvikový kurz populární v průmyslu TEFL se nápadně podobá některým modelům alternativních certifikací nezávislých poskytovatelů. Oba vznikly jako zrychlené přístupy k přípravě učitelů ke zmírnění nedostatku učitelů v době reforem. Jako zkrácené vzdělávací programy pro učitele oba upřednostňují přístup k přípravě učitelů založený na dovednostech, jehož výsledkem jsou nevyhnutelné mezery v chápání teorie a praxe učitelem. A konečně, existuje jen málo důkazů o tom, že tyto programy zmírnily nedostatek učitelů a místo toho mohou přispět k vyhlazování tím, že vytvoří „otáčivé dveře“ učitelů vstupujících a opouštějících obor. Paralelám měsíčního výcvikového kurzu TEFL a alternativním certifikacím však nebyla věnována žádná pozornost. Tento výzkum se pokouší zvýraznit tyto podobnosti, aby lépe porozuměl oběma polím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.