Slovosled pronominálního enklitika mi závislého na verbu finitu v Bibli benátské

Autoři

KOSEK Pavel ČECH Radek NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova enclitic; clitic third; historical development of Czech; Venetian Kralice Bible; quantitative linguistics
Popis Příspěvek se zabývá slovosledem českého zájmena 1. os. sg mi závislého na verbu finitu, a to v Bibli benátské (1506). Materiálová základna byla zúžena na čtyři knihy Starého zákona a čtyři knihy Nového zákona: Genesis, Jób, Sírachovec, Izajáš, Matoušovo a Lukášovo evangelium, Skutky apoštolské, Zjevení svatého Jana. Studie analyzuje distribuci slovosledných pozic enklitického mi, zejména s ohledem na konkurenci a. postiniciální pozice, b. kontaktní pozice, c. mediální izolované pozice. Studie ke koncipována diachronně, a tak jsou poměry zjištěné v Bibli benátské porovnány se situací ve starším a mladším českém biblickém překladu: Bibli olomoucké (1417) a Bibli kralické (1579–1594). Kromě toho se studie věnuje otázce vlivu délky iniciální fráze na distribuci postiniciální a nepostiniciální pozice enklitického mi, a to na základě použití metod kvantitativní lingvistiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.