Perfekcionistická kritika liberalismu veřejného rozumu. Argumenty neliberálních perfekcionistů

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

BAROŠ Jiří

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filosofický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.46854/fc.2021.2r.231
Klíčová slova Aristotelian-Thomistic tradition; liberalism; new theory of natural law; perfectionism; political liberalism; natural law; public justification; public reason
Popis Příspěvek zkoumá vztah liberalismu veřejného rozumu a jednoho, historicky důležitého, pojetí neliberálního perfekcionismu. Liberalismus veřejného rozumu vždy usiloval o podporu ze strany různých komprehensivních doktrín, a proto se nabízí otázka, zda se mu to může podařit také u perfekcionistických autorů patřících k tomistické tradici. Za tímto účelem článek nejprve vymezuje základní pojmy, jež užívá, tj. liberalismus, perfekcionismus a liberalismus veřejného rozumu. Následně ve dvou krocích tematizuje, proč zástupci tomistické tradice musí nakonec odmítnout liberalismus veřejného rozumu. Nejprve si všímá jejich kritiky neuspokojivých metafyzických předpokladů liberalismu, aby následně rozebral problematický vztah přirozenoprávních a veřejných důvodů. Článek nabízí odpověď na nepříliš často tematizovanou otázku, proč zástupci této alternativní tradice budou považovat liberalismus veřejného rozumu za nepřijatelný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.