Civis et exercitus: vztah mezi občanskými právy a existencí občanského (nebo kmenového) vojska

Autoři

BEDNAŘÍKOVÁ Jarmila

Rok publikování 2021
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Dílna podrobně mapovala následující témata: Popis cesty římského občana, jenž byl totožný s vojákem, a pojem exercitus, kryjící se s pojmem populus Romanus. Postupný úpadek římských zemědělců a jeho důsledky pro vojsko. Profesionalizace vojska a její význam pro rozdělení občanů na honestires a humiliores. Poměry občanství v pozdní antice, snaha starořímsky cítících kruhů obnovit bojeschopnost občana a další barbarizace vojska. Cesta k polo-svobodě občanů římské říše od antiky ke středověku jako důsledek chybějící rovnice občan - voják rovná se občané - exercitus. Porovnání s vývojem u barbarů: shromáždění všech ozbrojených mužů a jeho pravomoci, vydělení profesionálních bojovníků (družiny), jejich privilegování a cesta od kmene ke státu. Četba ukázek z latinských pramenů v originále (narativní, právní prameny nápisy). Diskuse o otázce občanské svobody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.