Agenda Evropy versus Madridská deklarace: Střet ultra-konzervatismu a liberalismu v gynekologické ambulanci

Autoři

GREGUŠ Jan

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato prezentace informuje českou a slovenskou gynekologickou obec o existenci Agendy Evropy, pan-evropské ultra-konzervativní křesťanské organizace, která se snaží od roku 2013 zvrátit v jednotlivých evropských zemích pokrok dosažený v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Proti manifestu Agendy Evropy, "Obnově Přirozeného řádu," staví poziční dokument Evropské společnosti pro antikoncepci a reprodukční zdraví (ESC), tzv. "Madridskou deklaraci." Tato deklarace obhajuje medicínu založenou na důkazech (evidence-based medicine) a respektování lidských práv. Podtrhuje význam antikoncepce, nutnosti široké nabídky a dostupnosti jednotlivých typů, nutnou dostupnost legální a bezpečné interrupce a sterilizace, přístup k diagnostice a terapii poruch plodnosti, prenatální diagnostice, prevenci a terapii sexuálně přenosných infekcí a významu kvalitní sexuální výchovy pro reprodukční zdraví mladé generace. Prezentace se dále zaměřuje na jednotlivé marginální a stigmatizované skupiny, které by úspěšnou aplikací manifestu Agendy Evropy utrpěly nejvíce (LGBT+ komunita, adolescenti, lidé s postižením, jazykovými a kulturními bariérami, uprchlíci, sexuální pracovníci). Prezentace diskutuje střet hodnot ultra-konzervatismu a liberalismu, zejména skutečnost, že ultra-konzervatismus Agendy Evropy vede k omezení a potrestání hluboce osobních lidských rozhodnutí, má negativní dopad na sexuální a reprodukční zdraví jednotlivců i populací a podkopává liberální demokracii založenou na toleranci, lidských právech a sekulárních zákonech. Prezentace končí obhajobou zachování plné dostupnosti celé šíře sexuálního a reprodukčního zdraví a obhajobou liberálních myšlenek, kde volba zůstává na jednom každém jednotlivci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.