De diversis unum? Re-semantizing the Classical Past in Late Antique Literature and the Visual Arts

Autoři

FOLETTI Ivan OKÁČOVÁ Marie

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnoval několika fenoménům pozdně antické estetiky, které se prolínají různými kulturními oblastmi, konkrétně literaturou, architekturou a vizuální kulturou, což - minimálně v západní části římského impéria - svědčí o relativně koherentní kulturní transformaci, vyvolané nástupem křesťanství. V centru pozornosti byly projevy tzv. kumulativní estetiky, zvláště příznačné pro pozdní antiku a její nový pohled na svět, tedy kulturní spoliace, fragmentarizace a poetika detailu. Právě tyto jevy vyvolaly změny v požadavcích na recipienty kulturních děl, stejně jako samotný posun směrem k "otevřenému dílu".

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.