Is America in the Heart? : The Analysis of American Culture Perception in Three Recent Asian American Female Novels

Název česky Je Amerika v srdci? : Analýza percepce americké kultury v třech současných novelách asijsko-amerických autorek
Autoři

ŠMILAUEROVÁ Tereza

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Občanství bylo od ustanovení ideje národa úzce propojeno s národní kutlurou. Od první chvíle, kdy dorazili imigranti z Asie na půdu Spojených států amerických, byli nuceni nejenom přijmout nové zákony, ale take celou novou kulturu. Ta byla pevně propojena s křesťanstvím a navazovala na rozličné kultury evropské, především na anglickou. Během asijsko-americké historie na sebe tento tlak k přizpůsobení vzal rozmanité podoby a různé stupně nátlaku. Nyní je snaha zobrazovat tento nátlak jako prakticky neexistující, vzhledem k tomu, že tradiční představu Ameriky jako “tavicího kotle” vystřídal model “salátové mísy”. Nicméně ačkoliv tyto idealistické pokusy přinesly určitě oboce, Asijoameričané stale zakoušejí úlohu “Jinakosti” v americké kultuře, což je ještě zřetelnější u asijoamerických žen, které pozici “Jiného” hrají jak v americké, tak I asijských kulturách. Toto napětí je znatelné take v jejich literatuře, která odráží obojakost jejich zkušenosti – na jedné straně někdy vnímají sebe (a jsou vnímáni) jako plnohodnotní američtí občané, ale někdy je jim jejich původ z Asie připomínán a dáván jako důvod, proč nikdy nemůžou americké občanství zcela naplnit. Tento konferenční příspěvek diskutuje akulturci a občanskou zkušenost v novelách třech současných asijsko-amerických autorek: Girl in Translation (2011) od Jean Kwok, America Is Not the Heart (2018) od Elaine Castillo a All You Can Ever Know od Nicole Chung. Tyto novely reprezentují tři národnosti, tři různé socio-ekonomické statusy a tři odlišné úhly pohledu. Příspěvek tedy rovněř analyzuje tři odlišné strategie pojmutí akulturace postavami těchto knih. Společně představují možné náhledy asijsko-amerických žen na americké kulturní koncepty a jejich vlastní představy o tom, jak asijsko-americká – a tedy I americká – kultura dnes vypadá a jak by vypadat měla.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.