Operní adaptace Babičky Boženy Němcové

Autoři

VONKOVÁ Kristina

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/contentsabstracts/
Doi http://dx.doi.org/10.5507/mo.2021.022
Klíčová slova Adaptations; Antonín Vojtěch Horák; Babička; Karel Kovařovic; librettos; Na starém bělidle; opera
Popis Adaptace prozaických děl do podoby operních libret jsou poměrně časté, nicméně výsledné opery jsou většinou posuzovány spíše z hudebního hlediska, než z toho literárního a komparačního. Příspěvek se pokouší rozšířit tuto badatelskou oblast a zvážit některé aspekty, které je nutné zahrnout do dalšího zkoumání. Výzkum probíhá na základě srovnání dvou operních adaptací Babičky Boženy Němcové. Jednou z nich je Babička libretisty Adolfa Weniga a skladatele Antonína Vojtěcha Horáka premiérovaná roku 1900 v pražském Národním divadle, druhou pak Na starém bělidle libretisty Karla Šípka a skladatele Karla Kovařovice uvedená roku 1901 tamtéž. Obě vychází ze stejné předlohy, avšak každá tuto předlohu zpracovává jiným způsobem a dle dobové kritiky i jinak úspěšně. Wenig se po- kouší zahrnout co největší množství obsahu původní povídky, zatímco Šípek vybírá pouze určité obrazy, které důsledněji propracovává. I to ovlivnilo další osud oper – zatímco Kovařovicovo Na starém bělidle se hrálo ještě dalších padesát let po celém Česku a jeho kvalita byla mnohokrát refl ektována v dobovém tisku, Horákova Babička obdržela několik nepříliš pochvalných recenzí a brzy upadla v zapomnění. Kromě dobové refl exe oper a způsobu zpracování literární předlohy a její proměnu, nahlédne příspěvek kupříkladu také na využití lidové slovesnosti v operách. Hlavním zdrojem při výzkumu této oblasti jsou Prostonárodní písně a říkadla Karla Jaromíra Erbena, jež obsahují značné množství textů i nápěvů vyskytujících se v operách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.