Informace o projektu
Salonní próza 2. poloviny 19. století v literárních a intermediálních souvislostech (Salon2021)

Kód projektu
MUNI/A/1101/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se soustředí na výzkum žánru salonní prózy v časopisecké a knižní produkci 2. poloviny 19. století, na jeho pozici a proměnu v dobovém literárním poli, na intertextové a intermediální souvislosti (překlady a hudební adaptace). Analyzovány budou prózy B. Němcové, K. Světlé, S. Podlipské, F. Heritese, E. Bozděcha, Sv. Čecha, J. Liera, Julia Zeyera ad. s ohledem na publikační platformu jejich děl (knižní vydání, časopisy jako Lumír, Světozor a dobové almanachy) a jinojazyčné modely analyzovaných žánrů (role překladů zejména z francouzské a německé literatury). Cílem projektu je upozornit jak na specifika žánru salonní prózy, tak na intertextové a intermediální souvislosti mezi původní i překladovou konvenční a esteticky náročnou literární produkcí, včetně adaptací (operní libreta). Výstupem projektu budou publikace řešitelského týmu a další prezentace výsledků bádání (např. formou zvaných přednášek a uspořádání výstavy posterů k dílčím tématům projektu).

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.