Keeping the Music Alive : Preserving Musical Manuscripts

Název česky Zachování hudebních památek : Uchovávání hudebních rukopisů
Autoři

PERUTKOVÁ Jana SPURNÝ Lubomír MAŇAS Vladimír

Rok publikování 2021
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ústav hudební vědy FF MU uspořádalo mezinárodní muzikologické kolokvium Keeping the Music Alive ke 102. výročí založení oddělení dějin hudby MZM a 100. výročí založení Semináře hudební vědy Masarykovy univerzity (nyní Ústav hudební vědy). Konference je zaměřena na práci muzejních institucí, které uchovávají hudební sbírky a odborně pořádají své hudební fondy. Prezentovány byly příspěvky týkající se historie institucí a jejich role při vytváření specifických oblastí výzkumu hudby a kultury obecně. S tím souvisí i problematika ukládání, evidence a katalogizace hudebních pramenů a dalších předmětů, jejich zpracování a možnosti dalšího využití v hudební praxi (katalogy, kritické edice, databáze apod.).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.