THE IMAGE OF STAGED FOLK CULTURE: FROM THE PRESENTATION OF TRADITIONS TO A STAGED GENRE

Název česky OBRAZ INSCENOVANÉ LIDOVÉ KULTURY: OD PREZENTACE TRADIC K INSCENOVANÉMU ŽÁNRU
Autoři

PAVLICOVÁ Martina

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Národopisná revue
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://revue.nulk.cz/wp-content/uploads/2022/01/r5-2021-compressed.pdf#page=23
Klíčová slova Czech lands; Dance; Folk culture; Folklore; Folklorism; Stage
Popis Studie se zabývá prezentací projevů lidové kultury na jevišti a snaží se odpovědět na otázky, které v této souvislosti vyvstávají. Týkají se jak geneze prezentace lidových tradic, tak následného vývoje, který zformoval ukázky lidové kultury do podoby inscenačního žánru s uměleckými ambicemi. Na příkladech vybraných projevů lidové kultury v českém prostředí - zejména projevů folklorních, které vedle zvykoslovných tradic tvořily vždy páteř scénických prezentací - studie ukazuje, jak se k předvádění projevů lidové kultury přistupovalo, jak byla představení přijímána diváky a jaké funkce (ideologické, umělecké a zábavné) jim byly přisuzovány. Důležitou otázkou také je, jaký obraz lidové kultury se na jevišti vytvářel a jak tento obraz mohl ovlivnit "živý" terén venkova a samotné tendence k ochraně hodnot lidové kultury, které začaly v české společnosti nabírat na síle na konci 19. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.