Transport materiálu v rolnickém prostředí. Návrh systematizace a struktury pojmosloví předmětů užívaných k přepravě materiálu a osob

Autoři

DRÁPALA Daniel SMRČKA Aleš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www webová stránka časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.37520/mmvp.2021.004
Klíčová slova Traditional Transport; Ethnography; Museum Collections; Categorization and Systematization; Thesaurification
Popis Většina forem tradiční dopravy začala mizet ve druhé polovině 20. století, a tak z běžného života zmizely i předměty sloužící k přepravě materiálu. Zlomek z nich se dochoval v užívání nebo jako součást muzejních sbírek. Existuje několik způsobů, jak přistupovat k tématu výzkumu. Cílem příspěvku je nastínit základní klasifikaci forem tradiční dopravy v českém a slovenském prostředí a podat vhodný popis předmětů používaných k přepravě materiálu, dnes převážně ve sbírkách muzeí. Účelem textu je také upozornit na vybraná teoretická úskalí, se kterými se může kurátor v praxi systematizace terminologie dopravních objektů setkat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.