Historické okolnosti vzestupu křesťanství

Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Křesťanství, šířící se na území římské říše od 30. let 1. století n. l., představovalo po dlouhou dobu marginální, sporadicky pronásledovanou a po misijní stránce nevelmi úspěšnou náboženskou alternativu k převládajícímu řecko-římskému pohanství. Ve druhé polovině 2. století n. l. a především ve stoletím 3. však dochází k zásadní proměně situace a křesťanství se stává dynamicky se rozvíjející náboženskou tradicí, která si na počátku 4. století n. l. získává přízeň římských císařů a do konce téhož století se stává jediným povoleným náboženstvím Římské říše. Příčiny vzestupu křesťanství tak představují jednu z největších historických a religionistických otázek. Přednáška se pokouší do osvětlení tohoto procesu přinést některé nové poznatky přicházející z oblasti historické klimatologie a epidemiologie a přispět tak ke komplexnějšímu pochopení možných makrohistorických příčin, které vedly ke změně postojů římské společnosti vůči křesťanství a k jeho konečné dominanci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.