Vztah mýtu a fantasy - Možné nástrahy využití nástrojů analýzy mýtů v rámci fantastického žánru

Autoři

ZELINOVÁ Tereza

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Prezentovaný příspěvek si kladl za cíl zamyslet se nad vztahem mýtu a fantasy literatury a na možnosti zkoumání tohoto žánrů optikou religionistiky. Teoretický úvod bylvěnován nastínění tohoto vztahu, zmínění podobností a odlišností a postihnutí nástrah, které skýtá aplikování různých religionistických teorií na ryze literární text. V druhé části příspěvku došlo ke konkrétní analýze vybraných děl české fantasy pomocí Campbellovy iniciační cesty hrdiny. Proběhlo srovnání výsledných grafů reprezentantů subžánru sicence fantasy, urban fantasy a vznešené fantasy a došlo k potvrzení hypotézy, že některé subžánry fantasy mají k mýtu žánrově blíže než ostatní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.